ZDENĚK LHOTA

    Narozen 3. května v Praze - Karlíně. Vojenskou službu nastupuje v roce 1916, absolvuje důstojnický kurz, poslán na italskou frontu. Pro nemoc převelen do zázemí.